VBAsic.eu: Profesjonalna automatyzacja zadań MS Excel

[Excel dodatek] [D2] Unikaty – Duplikaty

Dodatek kierowany głównie do osób analizujący dane w Excel. Masz wiele danych porozrzucanych po arkuszu w różnych komórkach? Niektóre się powtarzają, ale nie wiesz, które i gdzie? Potrzebujesz mieć listę unikatów? (jednokrotne wystąpienie) Potrzebujesz listę duplikatów? (wystąpienia więcej niż raz) Przy porównywaniu kilku wartości najczęściej wystarczy nasza spostrzegawczość, jednak gdy ktoś posiada setki lub tysiące […]

Więcej »

[VBA] InStr, InStrRev – pozycja w tekście

Zdarza się, że podczas przetwarzania zmiennych tekstowych potrzebujemy określić położenie w tekście określonych znaków lub słów. Żeby na przykład rozpocząć wycinanie fragmentu tekstu od określonej pozycji. Na szczęście Visual Basic for Application (VBA) wyposażony jest w dwie funkcje, które ułatwiają nam te zadanie. zobacz również artykuły: [VBA] Left, Right, Mid, Len, (L/R)Trim [VBA] Replace – […]

Więcej »

[VBA] Left, Right, Mid, Len, (L/R)Trim

Visual Basic for Application (VBA) posiada wiele wbudowanych funkcji służących przetwarzaniu tekstu. Poniżej przedstawię funkcje pomocne w przycinaniu tekstu do określonego wymiaru. zobacz również artykuły: [VBA] Replace – zamiana testu w komórkach Opis wybranych funkcji i przykłady zastosowania Left – funkcja zwraca określoną ilość znaków wyciętych z lewej strony tekstu. Składnia: Left(tekst,ilość_znaków) Sub Znaki_z_lewej() Dim […]

Więcej »

[VBA] Replace – zamiana testu w komórkach

Oczywiście VBA daje nam możliwość zamiany ciągów znaków zawartych w komórkach. Dzięki funkcji “Replace” zamiana fragmentów tekstu / wartości nie stanowi żadnego problemu. Wystarczy że dla określonego obszaru “Range” użyjemy metody “Replace” z podaniem odpowiednich parametrów. Składnia podstawowa: Replace(What, Replacement, [LookAt], [SearchOrder], [MatchCase]) w nawisach kwadratowych są parametry dodatkowe, które możemy użyć opcjonalnie. Wymagane jest […]

Więcej »

[Excel] Rejestrator makr (VBA)

Najprostszym sposobem w jakim możemy otrzymać kod źródłowy programu bez znajomości języka VBA jest zarejestrowanie makra rejestratorem makr. Po włączeniu rejestratora makr wszystkie działania w aktywnym oknie MS Excel, które mogą być zarejestrowane zostają zapisane krok po kroku do procedury pod nazwą zdefiniowaną przez użytkownika na początku po wzbudzeniu rejestratora. Po zatrzymaniu rejestracji cały kod […]

Więcej »

[VBA] Pętle Do … Until / While, While Wend

Pętle Do … Until / While, While Wend są kolejnym sposobem na kilkukrotne wywołanie części kodu. W odróżnieniu do pętli For / For Each, tutaj trzeba pamiętać o samodzielnej inkrementacji (zwiększeniu) lub dekrementacji (zmniejszeniu) zmiennej, która będzie prowadzić do spełnienia warunku w celu opuszczenia pętli. W tego rodzaju pętlach często dochodzi do “zapętlenia” – czyli […]

Więcej »