Archiwum dla kategorii: ‘Praktyczne przykłady Excel VBA’

[VBA] InStr, InStrRev – pozycja w tekście

Zdarza się, że podczas przetwarzania zmiennych tekstowych potrzebujemy określić położenie w tekście określonych znaków lub słów. Żeby na przykład rozpocząć wycinanie fragmentu tekstu od określonej pozycji. Na szczęście Visual Basic for Application (VBA) wyposażony jest w dwie funkcje, które ułatwiają nam te zadanie. zobacz również artykuły: [VBA] Left, Right, Mid, Len, (L/R)Trim [VBA] Replace – […]

Więcej »

[VBA] Left, Right, Mid, Len, (L/R)Trim

Visual Basic for Application (VBA) posiada wiele wbudowanych funkcji służących przetwarzaniu tekstu. Poniżej przedstawię funkcje pomocne w przycinaniu tekstu do określonego wymiaru. zobacz również artykuły: [VBA] Replace – zamiana testu w komórkach Opis wybranych funkcji i przykłady zastosowania Left – funkcja zwraca określoną ilość znaków wyciętych z lewej strony tekstu. Składnia: Left(tekst,ilość_znaków) Sub Znaki_z_lewej() Dim […]

Więcej »

[VBA] Replace – zamiana testu w komórkach

Oczywiście VBA daje nam możliwość zamiany ciągów znaków zawartych w komórkach. Dzięki funkcji “Replace” zamiana fragmentów tekstu / wartości nie stanowi żadnego problemu. Wystarczy że dla określonego obszaru “Range” użyjemy metody “Replace” z podaniem odpowiednich parametrów. Składnia podstawowa: Replace(What, Replacement, [LookAt], [SearchOrder], [MatchCase]) w nawisach kwadratowych są parametry dodatkowe, które możemy użyć opcjonalnie. Wymagane jest […]

Więcej »

[VBA] Pętla przez wszystkie arkusze i skoroszyty

Poniżej przedstawiona procedura przechodzi w pętli przez wszystkie skoroszyty (otwarte dokumenty) [Workbooks], po czym w wewnętrznej pętli przechodzi przez wszystkie arkusze [Worksheets]. Przykład pokazuje jak wyświetlić nazwę kolejnych Arkuszy, ale można zastosować dowolny kod modyfikujący ich zawartość w zależności od potrzeb. Procedura dla wszystkich Arkuszy Sub WszystkieArkuszeDokumentow() ‘deklaracja obiektu skoroszytu Dim WB As Workbook ‘deklaracja […]

Więcej »

[VBA] Wydruk wszystkich arkuszy dokumentu

Poniżej przedstawiam przykład procedury dzięki, której możliwy jest wydruk wszystkich arkuszy aktywnego dokumentu. Makro przechodzi w pętli po wszystkich arkuszach [Worksheet] w aktywnym skoroszycie [ActiveWorkbook]. Pokazałem również jak w prosty sposób wykorzystać oknienko komunikatu MsgBox do pobrania decyzji użytkownika potwierdzającego chęć wydruku arkuszy. Wyświetlane są trzy komunikaty w kolejności ich logicznej ważności. Jeśli użytkownik na […]

Więcej »

[VBA] Offset, Resize – zmiana zakresu komórek

Visual Basic for Application daje nam możliwość modyfikowania odwołania zakresu “Range”. Możemy przesuwać zakres odwołania [Offset], lub zmieniać jego rozmiar [Resize]. W poniższych przykładach pokażę jak w prosty sposób zastosować obie metody klasy “Range” w praktyce. zobacz również artykuły: [VBA] Range, Cells – odwołanie do komórek [VBA] Union – Łączenie zakresów komórek Użycie Offset Przesunięcie […]

Więcej »